Vi sätter vårt hopp till Herren

Börja att lita på Gud.

Talare: Bertil Wiklander predikar i Stockholms Adventkyrka under Bibelns dag

Ladda fler