Herren tänker på oss och skall välsigna oss

Vi upptäcker att vår tid och kraft är meningslös utan Gud. Han ger dig frihet från dina misslyckanden

Talare: Bertil Wiklander predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler