”En fantastisk nyhet …och den gäller alla”

Lukasevangeliet 2:4-20

Krister Pontvik predikade i Stockholms Adventkyrka den 23 december 2023

Ladda fler