De tio budorden

Förvandlingen dag för dag

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler