Rumsren för kyrkan?

Får jag vara arg på Gud?

Talare: Liane Edlund predikar i Stockholms Adventkyrka under en temahelg med bibellinjen "Nycklar att tolka och förstå bibeln"

Ladda fler