Lidandets mysterium

Den viktigaste frågan är inte hur det onda kunde uppstå utan hur det goda kunde besegra det

Talare: Rose-May Smårs predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler