”Dopet och korset - garanten för frälsning ”

Matteusevangeliet 16:24-26 Dophögtid

Ardavast Reshdouni predikade i Stockholms Adventkyrka den 13. april 2024.

Ladda fler