Maria, Jesus mor, vad kan vi lära oss av hennes erfarenhet?

(26) I sjätte månaden sände Gud ängeln Gabriel till staden Nasaret i Galileen, (27) till en jungfru som hette Maria och som var trolovad med en man som hette Josef, av Davids släkt. (28) Ängeln kom in och sa till henne: ”Gläd dig, du högt benådade! Herren är med dig!” - Lukasevangeliet 1:26-28 (NUB)

Rose-May Smårs predikade i Stockholms Adventkyrka den 18. december 2021.

Ladda fler