Forgiven part 2

Subjects of the Kingdom Matt 5:7.

Talare: Errol Perilla föreläser i Stockholms Adventkyrka. Översättare: Tommy Björn.

Ladda fler