Guds nåd till 100%

… den tar aldrig slut

Talare: Bobby Sjölander predikar under en nattvardsgudstjänst i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler