Guds löfte om inre frid

”Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.” 2 Pet. 1:3-4

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler