Svåra frågor i livet

Din personliga tro är livsviktig för andra

Talare: Berny Carlsson predikar under en nattvardsgudstjänst i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler