”Varför firar vi Herrens måltid?”

1 Korintierbrevet 11:23-29

Berny Carlsson predikade i Stockholms Adventkyrka den 30. september 2023 (nattvardsgudstjänst).

Ladda fler