Med historien i backspegeln

Har du en egen fungerande relation med Kristus?

Talare: Georg Filippou predikar under en nattvardsgudstjänst i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler