History & Future of small groups. Historia & Framtid för smågruppen.

Christ´s Attitude Reflected in Everyone.

Talare: Vincent Bujor föreläser i Stockholms Adventkyrka under sabbatseftermiddagen. Översättare: Vincent Benetatos.

Ladda fler