Den sjunde dagen - avsikt och mening

Del 2 Sabbatens förmörkelse.

Talare: Salvatore Bognandi predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler