Ord som sårar

"...och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till." -Efesierbrevet 4:24 (B2000)

Sonja Kalmbach predikar i Stockholms Adventkyrka den 6. november 2021

Ladda fler