Vänd dig till Gud!

Predika alltid evangeliet - använd om nödvändigt ord

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler