Att förlåta som Gud förlåter

”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er” - Efesierbrevet 4:32

Talare: Krister Pontvik predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler