The gospel of the Kingdom

Subjects of the Kingdom Matt 1:14, 15

Talare: Errol Perilla föreläser i Stockholms Adventkyrka under eftermiddagen. Översättare: Tommy Björn.

Ladda fler