Vad är det som du har i din hand?

”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och leda israeliterna ut ur Egypten?” sa Mose till Gud. * ”Jag är med dig”, sa Gud till honom. ”Och det här ska vara tecknet på att det är jag som sänder dig: när du har fört folket ut ur Egypten, ska ni tjäna mig på det här berget.” - 2. Moseboken 3:11-12

Daniel Hailemariam predikade i Stockholm adventkyrka den 18. juni 2022.

Ladda fler