Den meningsfulla tron

Gud ger aldrig upp sin omsorg om dig

Talare: Bertil Wiklander predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler