Varför måste jag lära mig att förlåta andra?

"Då trädde Petrus fram och sade till honom: »Herre, huru många gånger skall jag förlåta min broder, om han försyndar sig mot mig? Är sju gånger nog? * Jesus svarade honom: »Jag säger dig: Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger." - Matteus 18:21-22

Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler