”Advents trefaldiga dimensioner”

Uppenbarelseboken 21:1-5

Ardavast Reshdouni predikade i Stockholms Adventkyrka den 9 december 2023.

Ladda fler