Förundransvärda profetior om Messias från Gamla Testamentet

"22. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23. Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss)." -Matteusevangeliet 1:22-23 (NUB)

Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrkan den 27. november 2021.

Ladda fler