Den otrevliga sanningen om val. The ugly truth about choices

Det är dags för er att vakna upp. The hour has come for you to wake up

Talare: Doubt Chibeya predikar i Stockholms Adventkyrka under en internationell gudstjänst. Översättare: Tommy Björn.

Ladda fler