Andens frukter

Andens frukter, självbehärskning. Hur kan jag få kontrollen igen.

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler