Den tredje ängels budskap, del 5

Vad är odjurets märke?

Talare: Ardavast Reshdouni föreläser på eftermiddagen i Stockholms Advenkyrka

Ladda fler