"Det ondas uppkomst i universum och Guds ultimata lösning" (del 5/5)

Romarbrevet 8:31-39

Rose-May Smårs predikade i Stockholms Adventkyrka den 20. maj 2023.

Ladda fler