Att leva ett rättfärdigt liv i en omoralisk värld

”Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga.” - Ordspr. 31:26

Talare: Heather-Dawn Small predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler