Stå upp och lys

… för ditt ljus är här

Talare: Eeva-Liisa Vihermö predikar i Stockholms Adventkyrka. Womens ministry.

Ladda fler