Ett tryggt hem

"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." - Matteusevangeliet 28:18-20 (Bibel 2000)

Karolina Poland predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler