"Leader on a donkey”

Sakarja 9:9

Ian Sweeney predikade den 11 november 2023 i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler