Vad kom Jesus för att göra för oss

Du är förlåten. Ingen har rätt att döma.

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler