The Disciple of Christ

”Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” - 2 Kor.3:18

Talare: Michael Njagi Mbui predikar i Stockholms Adventkyrka. Tommy Björn översätter.

Ladda fler