Vad är en kyrka?

"Kroppen är en men består av många olika delar, och trots att dess lemmar är många utgör de en enda kropp." 1 Korintierbrevet 12:12 (NUB)

Rainer Refsbäck predikade i Stockholms Adventkyrka den 9. april 2022.

Ladda fler