Om jag fick predika en sista gång

Gud är alltid beredd att ge dig en chans till. Han glömmer dig aldrig.

Talare: Sebastian Matula predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler