Värdefull utan bekymmer

Det mest värdefulla och viktigaste i livet kan du inte betala för med pengar utan det är en gåva

Talare: Willy Aronsen predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler