Guds rike

"När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sade: Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser" Markusevangeliet 4:10-11 (Bibel 2000)

Terje W. Dahl predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler