Besvärande eller befriande

Förvaltar eller förbrukar jag tiden. Tar jag beslut som är bra också imorgon.

Talare: Willy Aronsen predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler