Lidandets mysterium

Kan Gud använda det onda som drabbar oss till något gott

Talare: Rose-May Smårs predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler