Destination

När man närmar sig målet är det lätt att tappa skärpan

Talare: Jaako Refsbäck predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler