"Gud älskar en glad givare"

”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.” ‭- ‭Malaki‬ ‭3:10‬ ‭

Ardavast Reshdouni predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler