Herre, lär oss att be

Förstår du Fader vår. Del 2

Talare: Ardavast Reshdouni predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler