Repairing the breach. Den som murar igen sprickor.

Christ´s Attitude Reflected in Everyone

Talare: Vincent Bujor predikar i Stockholms Adventkyrka. Översättare: Vincent Benetatos.

Ladda fler