Vad man ska göra när livet känns hopplöst (2 av 5)

1. Men nu hade Herren förberett det så, att en stor fisk svalde Jona. Han blev kvar i fiskens buk tre dagar och tre nätter. 2. Jona bad därifrån till Herren, sin Gud: 3. ”I min nöd ropade jag till Herren, och han svarade mig. Från dödsrikets djup ropade jag på hjälp, och du hörde mitt rop. -- Jona 2.1-3 (NUB)

Berny Carlsson predikade i Stockholms Adventkyrka den 29. januari 2022. Del 2 av 5 i serien om Jonas bok.

Ladda fler