Därför är nattvarden viktig..

Den enda relationen som kan förändra oss

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler