Gör detta till minne av mig

Att upprätthålla sin relation med Gud

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler