Skörden är stor, arbetarna få

Här är jag, sänd mig!

Talare: Salvatore Bognandi predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler