Konsten att se utanför boxen

Vem är jag att begränsa Gud?

Talare: Daniel Hailemariam predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler